Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] SỰ RA HOA VÀ BIỆN PHÁP XLRH SẦU RIÊNG (Durio zibethinus Murr), PGS. TS. TRẦN VĂN HÂU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐHCTSinh lý ra hoa sầu riêng? các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa? biện pháp XLRH sầu riêng? sự đậu trái và phát triển trái sầu riêng? hiện tượng "sượng" trái sầu riêng? tất cả sẽ được trình bài trong ebook SỰ RA HOA VÀ BIỆN PHÁP XLRH SẦU RIÊNG (Durio zibethinus Murr) của P. Gs. Ts. Trần Văn Hâu, bộ môn Khoa Học Cây Trồng, khoa Nông nghiệp & SHƯD trường Đại học Cần Thơ.

Tài liệu thích hợp cho học tập và nghiên cứu cho các môn cây ăn trái, xử lý ra hoa, ....

Quý bạn đọc có thể tải ebook về miễn phí TẠI ĐÂY

Từ khoá: ebook, giáo trình, cây sầu riêng, sự ra hoa cây sầu riêng, biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng, xử lý ra hoa mùa nghịch cây sầu riêng, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng, XLRH sầu riêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter