Tìm kiếm tài liệu trên Google

Nhập từ khoá để tìm kiếm ebook trên Blog:

[EBOOK] BÁC SĨ CÂY TRỒNG, QUYỂN 8: CỎ DẠI, CHUỘT VÀ ỐC HẠI CÂY TRỒNG, GS. TS. MAI VĂN QUYỀN ET AL., NXB NÔNG NGHIỆPBên cạnh sâu bệnh hại thì cỏ dại, chuột và ốc là các dịch hại quan trọng trên đồng ruộng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng. Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng, là nơi trú ngụ của sâu bệnh hại. Chuột là loại ăn tạp, thức ăn chủ yếu là thực vật xanh, ngoài ra chuột còn ăn cả cá con, cua…Chúng cắn phá rau màu, củ quả, lúa thóc rất mạnh do đặc tính răng cửa có xu hướng mọc dài ra liên tục. Riêng ốc bươu vàng là đối tượng dịch hại quan trọng đối với cây lúa ngay từ khi mới gieo sạ. Là loài ăn tạp, sinh sản nhanh gây hại mạnh, ốc bươu vàng cắn phá lúa non rất mạnh gây chết lúa, có lúc cao điểm gây mất trắng cả cánh đồng.


Để tìm hiểu đặc tính sinh học của các đối tượng dịch hại trên cũng như biện pháp quản lý, phòng trừ hiệu quả trên đồng ruộng. Mời quý bạn đọc tham khảo quyển ebook BÁC SĨ CÂY TRỒNG, QUYỂN 8: CỎ DẠI, CHUỘT VÀ ỐC HẠI CÂY TRỒNG do Gs. Ts. Mai Văn Quyền, Ts. Nguyễn Đăng Nghĩa và Ks. Nguyễn Mạnh Chinh biên soạn, NXB Nông Nghiệp ấn hành.

Quý bạn đọc có thể xem các ebook của bộ sách BÁC SĨ CÂY TRỒNG TẠI ĐÂY.

[EBOOK] BÁC SĨ CÂY TRỒNG, QUYỂN 8: CỎ DẠI, CHUỘT VÀ ỐC HẠI CÂY TRỒNG, GS. TS. MAI VĂN QUYỀN ET AL., NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải Ebook về miễn phí TẠI ĐÂY

Từ khoá: ebook, giáo trình, cỏ dại hại cây trồng, chuột hại cây trồng, ốc hại cây trồng, cách phòng trừ cỏ dại, cách phòng trừ chuột, cách phòng trừ ốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter