Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG - QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ, NXB TRẺ

Chương trình Đào tạo Quản lý dành cho các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ được biên soạn cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Là người chủ hoặc người quản lý doanh nghiệp nhỏ, bạn quan tâm đến nhiều khía cạnh của việc điều hành một doanh nghiệp. Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn một bộ tài liệu tâp trung vào các khía cạnh chủ yếu đến quản lý nguồn nhân lực, bao gồm:

•    Thu hút nguồn nhân lực.

•    Đánh giá hồ sơ xin việc.

•    Phỏng vấn người xin việc.

•    Quvết định tuyển chọn nhân viên.

•    Giới thiệu và giúp nhân viên mới làm quen với công việc.

•    Đánh giá kết quả công việc.

•    Quyết định về đào tạo nhân viên.

•    Tư vãn định hướng nghề nghiêp cho nhân viên.

Dù một công ty có hay không có phòng nhân sự thì nhà quản lý và chủ doanh nghiệp đều tham gia vào những quyết định về nhân sự. Ở mỗi bước trong quy trình quản lý nguồn nhân lực, nhà quản lý thường thu nhập các thông tin, đưa ra lời khuyên và những kiến nghị để từ đó đi đến quyết định. Tại mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là khi công ty mở rộng qui mô hoạt động, các quyết định về nhân sự phải được xem xét hết sức thận trọng. Một khi công ty đã quyết định tuyển một nhân viên mới, thì đó chính là sự đầu tư của công ty.
[EBOOK] HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG - QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ, NXB TRẺ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, tâm lý, kỹ năng sống, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, hệ thống tiền lương và tiền công, tiền lương, tiền công, tiền thưởng, quản trị nguồn nhân lực, tuyển chọn nhân sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter