Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 - CÓ ĐÁN ÁN, ĐOÀN QUỲNH (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM

Cuốn sách Trắc nghiệm Toán 12 được biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh, các thầy cô giáo một tài liệu tham khảo hữu ích, sử dụng trong qua trình giảng dạy, học tập môn Toán lớp 12 THPT theo tinh thần đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá trong kì thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Nội dung sách gồm hai phần:

-    Phần một: Giải tích ;

-    Phần hai: Hình học.

Mỗi phần gồm các Chương, được trình bày theo thứ tự như trong sách giáo khoa (SGK) Giải tích 12 và SGK Hình học 12 hiện hành.

Nội dung của mỗi Chương gồm :
-    Tóm tắt kiến thức lí thuyết mà học sinh cần hiểu, nhớ theo yêu cầu của Chuẩn kiến thức môn Toán lớp 12 THPT hiện hành ;

-    Tóm tắt các kĩ năng mà học sinh cần luyện tập để thành thục theo yêu cầu của Chuẩn kĩ năng môn Toán lớp 1 2 THPT hiện hành ;
- Các ví dụ minh họa cho việc vận dụng các kiến thức và kĩ năng nêu trên để xử lí, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung thuộc phạm vi nội dung của chương ;
- Các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung thuộc phạm vi nội dung của chương với các cấp độ nhận thức từ "nhận biết" tới "vận dụng cao" (về cấp độ nhận thức của các câu hỏi trắc nghiệm môn Toán, xem bài viết "Một sôMưu ý về các câu hỏi trắc nghiệm môn Toán" của tác giả Nguyễn Khắc Minh, được in từ trang 6 đến trang 10 của sách này) ; với mỗi câu hỏi đều có đáp án và với đa số các câu hỏi có gợi ý hoặc hướng dẫn giải, ở phần Đáp án, cùng với việc nêu ra đáp án đúng còn có thông tin về cấp độ nhận thức của mỗi câu hỏi (theo quan niệm của người biên soạn câu hỏi đó) ; các thông tin này được biểu thị qua các số 1 2 3 và 4 với quy ước 1 là câp độ "nhận biết", 2 là câp độ "thông hiểu", 3 là cấp độ "vận dụng (thâp)" và 4 là câp độ "vận dụng cao".

Các câu hỏi trắc nghiộm trong mỗi Chương được biên soạn theo các chuẩn đã được thê hiện trong Đề minh họa môn Toán Kì thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT. Các câu hỏi này vừa là nguồn bài tập luyện tập để giáo viên và học sinh sử dụng trong quá trinh giảng dạy và học tập các nội dung kiến thức của Chương, vừa là những gợi ý cho giáo viên trong việc biên soạn câu hỏi trắc nghiệm cho các đơn vị kiến thức của Chương đó.

.Việc biên soạn nội dung của các Chương được phân công trong nhóm tác giả như sau :

-    Chương I và Chương II, Phần một: ông Nguyễn Khắc Minh ;

-    Chương III và Chương IV, Phần một : ồng Doãn Minh Cường ;

-    Chương I và Chương III, Phần hai : GS. Đoàn Quỳnh ;

-    Chương II, Phần hai : ông Phạm Khắc Ban.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng sách, trong trường hợp gặp khó khăn khi giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm ở mỗi Chương, các em học sinh nên tham khảo phần gợi ý - hướng dẫn giải để tự mình tìm ra đáp án, trước khi tra cứu bảng Đáp án để tìm đáp án đúng.

Các tác giả xin chân thành cảm ơn biên tập viên Phạm Bảo Khuê và biên tập viên Nguyễn Thị Thanh về những góp ý quý báu cho cuốn sách.

Chúng tôi mong rằng cuốn sách sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập môn Toán lớp 1 2 THPT theo tinh thần đổi mới, trong các nhà trường phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

[EBOOK] TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 - CÓ ĐÁN ÁN, ĐOÀN QUỲNH (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, vượt vũ môn, trắc nghiệm toán 12 có đáp án, luyện trắc nghiệm toán 12, ôn thi trắc nghiệm toán 12, luyện thi trắc nghiệm toán 12 giải tíc, luyện thi trắc nghiệm toán 12 hình học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter