Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN NHÂN GIỐNG KHOAI LANG, SẮN (MĐ01) NGHỀ TRỒNG KHOAI LANG, SẮN, THS. HOÀNG THỊ CHẤP (CHỦ BIÊN) ET AL., BỘ NN&PTNT

Phát triển chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2009 - 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, là nhu cầu cấp thiết của các cơ sở đào tạo nghề. Đối tượng người học là lao động nông thôn, đa dạng về tuổi tác trình độ văn hoá và kinh nghiệm sản xuất. Vì vậy, chương trình dạy nghề cần kết hợp một cách khoa học giữa việc cung cấp những kiến thức lý thuyết với kỹ năng, thái độ nghề nghiệp. Trong đó, chú trọng phương pháp đào tạo nhằm xây dựng năng lực và các kỹ năng thực hiện công việc của nghề theo phương châm đào tạo dựa trên năng lực thực hiện.

Chương trình đào tạo nghề Trồng khoai lang, sắn được xây dựng trên cơ sở nhu cầu người học và được thiết kế theo cấu trúc của sơ đồ DACUM. Chương trình được kết cấu thành 6 mô đun và sắp xếp theo trật tự lô gíc nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về kỹ thuật trồng.

Chương trình được sử dụng cho các khoá dạy nghề ngắn hạn cho nông dân hoặc những người có nhu cầu học tập. Các mô đun được thiết kế linh hoạt có thể giảng dạy lưu động tại hiện trường hoặc tại cơ sở dạy nghề của trường. Sau khi đào tạo, người học có khả năng tự sản xuất, kinh doanh qui mô hộ gia đình, nhóm hộ.

Mô đun nhân giống khoai lang, sắn (MDD01) sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cho học viên về một số giống khoai lang, sắn mới trồng phổ biến ở Việt Nam, nhận biết giống khoai lang, sắn thông qua đặc điểm thực vật học, phục tráng giống khoai lang và bảo quản hom sắn giống.

Để có được tài liệu này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quí báu và góp ý trân tình của các chuyên gia chương trình, các nhà chuyên môn, các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ chúng tôi.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN NHÂN GIỐNG KHOAI LANG, SẮN (MĐ01) NGHỀ TRỒNG KHOAI LANG, SẮN, THS. HOÀNG THỊ CHẤP (CHỦ BIÊN) ET AL., BỘ NN&PTNT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, nhân giống khoai lang sắn, kỹ thuật nhân giống khoai lang, kỹ thuật nhân giống sắn, kỹ thuật trồng khoai lang, kỹ thuật trồng sắn, nhân giống cây có củ, kỹ thuật trồng cây có củ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter