Tìm kiếm Ebook:

⇩⇩⇩ HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK TRÊN BLOG ⇩⇩⇩

[BUỒN LÀM CHI EM ƠI] TÀI KHOẢN MEDIAFIRE CỦA BLOG ĐÃ BỊ KHÓA

Đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã gắn bó với Blog suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mà Blog của mình mỗi ngày một đông vui hơn, cá...

[EBOOK] CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA CÁC PHÉP XỬ LÝ THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, PGS. TS. PHAN THANH KIẾM, NXB NÔNG NGHIỆP


Thống kê toán học ra đời rất sớm và có mặt ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người, từ khoa học tự nhiên, kinh tế học đến khoa học xã hội và nhân văn. A. Ketle (1796 - 1874), F. Galton (1822 - 1911), K. Pearson (1857 - 1936), w. s. Gosset (Student, 1876 - 1937), R. A. Fisher (1890 - 1962), M. Mitrel (1874 - 1948) là những người đặt nền móng cho thống kê sinh học hiện đại.

Trong quá trình phát triển, thống kê sinh học không dừng lại ở việc mô tả, suy đoán mà đã trở thành môn “khoa học về các tiêu chuẩn của việc tính toán”. Trong sự lớn mạnh của thống kê sinh học có sự đóng góp đáng kể của các nhà khoa học thực nghiệm.

Năm 1973, khi đề cập đến công tác cải cách giáo dục, UNESCO đã khẳng định rằng Xác suất - Thống kê là một trong 9 vấn đề chủ chốt để xây dựng nền học vấn hiện đại.

Để giúp cho các sinh viên, học viên cao học và những nghiên cứu viên am hiểu cơ sở toán học của các phép xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp, cuốn sách này được biên soạn. Nội dung của sách gồm hai phần:

- Phần đầu là các phương pháp lấy mẫu, điều tra thu thập và xử lý số liệu, từ thống kê mô tả, ước lượng các tham số thống kê đến việc so sánh và phân tích mối quan hệ giữa các tham số.

- Phần hai là các kiểu bố trí thí nghiệm, các phương pháp xử lý số liệu và cách trình bày báo cáo khoa học.

Để giúp bạn đọc không chuyên ngành thống kê có thể dễ nắm bắt được các nội dung, trong phần đầu tác giả đã trình bày dưới dạng ứng dụng, hạn chế việc lạm dụng các thuật ngữ thống kê. Tuy nhiên các nội dung vẫn đảm bảo tính khoa học, tính logic và tính thực tiễn, ở phần hai tác giả đã cố gắng để làm rõ cơ sở lý luận của các kiểu bố trí thí nghiệm, phương pháp phân tích số liệu giúp cho người đọc có thể nắm bắt được và ứng dụng để bố trí và xử lý số liệu các thí nghiệm trong chậu, trong phòng và thí nghiệm đồng ruộng.

Mặc dù ngày càng có nhiều phần mềm tính toán ra đời làm cho việc xử lý các số liệu tiến hành nhanh chóng, nhưng những hiểu biết về cơ sở của các phép tính toán là rất quan trọng, nó giúp cho việc kiểm tra các kết quả tính toán, phân tích và đánh giá đúng các hiện tượng trong nghiên cứu, tránh những sai sót trong sử dụng các phần mềm thống kê.

Tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Đình Hiền Đại học Nông nghiệp Hà Nội, người đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho nội dung của cuốn sách.

Không thể tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức, rất mong được sự góp ý của bạn đọc. Mọi góp ý xin gửi về:

Bộ môn Di truyền - Chọn giống

Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

hoặc E-mail: ptkiem@hotmail.com ptkieml@gmail.com

Xin giới thiệu cùng bạn đọc.


[EBOOK] CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA CÁC PHÉP XỬ LÝ THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, PGS. TS. PHAN THANH KIẾM, NXB NÔNG NGHIỆP


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, di truyền chọn giống, tin sinh học, toán học trong nông nghiệp, thống kê nông nghiệp, khoa học nông nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Tổng số lượt truy cập vào Blog