Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ, CÀ PHÊ VÀ CA CAO, GS. TS. NGUYỄN THỊ HIỀN (CHỦ BIÊN) VÀ THS. NGUYỄN VĂN TẶNG, NXB LAO ĐỘNG

Cuốn sách “Công nghệ sản xuất chè, cà phê, ca cao” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sau thu hoạch. Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành trên. Cuốn sách được biên soạn theo kinh nghiêm được đúc rút trong quá trình giảng dạy và biên soạn nhiều chương trình đào tạo cho các chuyên ngành CNTP nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng lên của sinh viên các chuyên ngành này và đáp ứng nhu cầu chế biến sản phẩm cây nhiệt đới phong phú ở nước ta... Chúng tôi đã chọn lựa và biên soạn những kiến thức tổng hợp nhất về công nghệ sản xuất chè, cà phê, ca cao như sau:

Phần 1. Công nghệ sản xuất chè

Phần 2. Công nghệ sản xuất cà phê

Phần 3. Công nghệ sản xuất ca cao

Mỗi phần đều có kết cấu như sau:

1.    Phần công nghệ chính cho sản xuất chè, cà phê, ca cao.

2.    Phần thiết bị minh họa cần thiết cho từng công đoạn sản xuất.

3.    Phần câu hỏi ôn tập cho từng chương.

Cuốn sách là phụ lục ghi chú các tài liệu cần tra círu cho kiến thức cần bo sung.

Mặc dù đã cố gắng tập hợp nhiều tư liệu và thực tế sản xuất để biên soạn nhưng cũng không tránh khỏi khiếm khuyết, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của người học và người dạy để hoàn chỉnh cho lần xuất bản sau được tốt hơn.

Thay mặt tập thể tác giả
GS.TS. Nguyễn Thị Hiền
Nguyên chủ nhiệm Bộ môn CNSH - Thực phẩm
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

[EBOOK] CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ, CÀ PHÊ VÀ CA CAO, GS. TS. NGUYỄN THỊ HIỀN (CHỦ BIÊN) VÀ THS. NGUYỄN VĂN TẶNG, NXB LAO ĐỘNG

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến nông sản, công nghiệp thực phẩm, chè, cà phê, ca cao, Công nghệ sản xuất chè, Công nghệ sản xuất cà phê, Công nghệ sản xuất ca cao, Công nghệ chế biến chè, Công nghệ chế biến cà phê, Công nghệ chế biến ca cao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter