Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH, NHIỀU TÁC GIẢ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH


Quyển sách tổng hợp các bài báo cáo nghiên cứu khoa học về an toàn thực phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thực phẩm an toàn.

[EBOOK] KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH, NHIỀU TÁC GIẢ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sản xuất thực phẩm sạch, chế biến thực phẩm sạch, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực phẩm sạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter