Tìm kiếm Ebook:

⇩⇩⇩ HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK TRÊN BLOG ⇩⇩⇩

[BUỒN LÀM CHI EM ƠI] TÀI KHOẢN MEDIAFIRE CỦA BLOG ĐÃ BỊ KHÓA

Đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã gắn bó với Blog suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mà Blog của mình mỗi ngày một đông vui hơn, cá...

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KHOA HỌC PHÂN BÓN, TS. TRẦN THỊ THU HÀ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

1. Khái niệ m chung về môn học

Khoa học phân bón là ngành học nghiên cứu về mối quan hệ giữa đất - cây

trồng và phân bón, từ đó tìm ra các biện pháp hữ u hiệu tác động lên nó, nhằm tạo điề u kiện để cây trồng sinh trưởng, phát triển thuận lợi, đạt năng suất cao, đảm bảo chất lượng sản phẩ m, góp phần duy trì và cải thiện độ phì đất.

2. Đối tượ ng và nhiệm vụ nghiên c ứ u

2.1. Đối tượng nghiên cứu

• Đặc điể m sinh lý của cây trồng liên quan đế n khả năng thu hút và sử dụ ng chất dinh dưỡng

• Các tính chất đất liên quan đến khả năng thu hút và sử dụng chất dinh dưỡng của cây trồng và hiệ u quả sử dụng phân bón.

• Tính chất các loại phân bón.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

• Mối quan hệ giữa đất - cây trồng và phân bón.

• Nghiên cứ u các biện pháp hữ u hiệu tác động lên mố i quan hệ đó.

3. Một số khái niệ m cơ bản thường được sử dụng trong ngành khoa học phân

bón

3. l.Khái niệm về phân bón

Phân bón là những chất hoặc hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ có chứa một hoặc nhiề u chất dinh dưỡng thiết yếu được đưa vào sử d ụng trong sản xuất nông nghiệp với mục đích chính là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng nham giúp chúng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.

3.2. Loại phân

• Phân hóa học (Chemical fertilizer)

Là phân bón được sản xuất theo công nghệ thường có phản ứ ng hóa học xảy ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các sả n phẩm được sản xuất theo công nghệ tinh tuyể n vật lý nhữ ng khoáng vật có sẵn trong tự nhiên cũng được xem là phân hóa họ c.

• Phân khoáng (Mineral fertilizer) 

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KHOA HỌC PHÂN BÓN, TS. TRẦN THỊ THU HÀ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, khoa học phân bón, giáo trình khoa học phân bón, khái niệm phân bón. các dạng phân bón, phân loại phân bón, dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng khoáng cây trồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Tổng số lượt truy cập vào Blog