Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC, PHẠM NGỌC BẰNG (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Nội dung cuốn sách gồm có:

PHẦN I: 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

PHẦN II: CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CHƯƠNG I: CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRONG HÓA HỌC

CHƯƠNG II: MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO

CHƯƠNG III: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Kính mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC, PHẠM NGỌC BẰNG (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, vượt vũ môn, 16 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học, kỹ năng giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học, phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter