Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] GIÁO TRÌNH BỆNH CÂY CHUYÊN KHOA (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật), GS.TS. VŨ TRIỆU MÂN (CHỦ BIÊN) ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I - HÀ NỘI

Bệnh cây chuyên khoa là môn học dành cho sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật - Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội. Sau giáo trình bệnh cây đại cương - giáo trình bệnh cây chuyên khoa này giúp các sinh viên tìm hiểu về bệnh hại trên từng cây trồng cụ thể; nhờ đó sẽ gắn kết được các kiến thức của bệnh cây đại cương với nội dung nghiên cứu và phòng trừ bệnh cây với các đối tượng biến đổi khác nhau phục vụ trực tiếp cho việc đào tạo theo tín chỉ.

Trong giáo trình này, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học về đặc điểm sinh vật học của nguyên nhân gây bệnh - đặc điểm sinh thái học của các bệnh hại để tìm ra các phương án tối ưu trong phòng trừ. Bệnh cây chuyên khoa biên tập lần này là một tài liệu ngắn gọn và súc tích - làm cơ sở để các sinh viên mở thêm kiến thức tìm kiếm các nội dung chi tiết trong nhiều tài liệu khác.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách ra đời có thể giúp cho các sinh viên và cả các bạn đồng nghiệp trong ngành Bảo vệ thực vật, ngành Trồng trọt và các cán bộ có chuyên môn gần với khoa học bệnh cây tham khảo và sử dụng trong công việc nghiên cứu và sản xuất có liên quan đến bệnh hại thực vật ở Việt Nam. Cuốn sách mới biên soạn lần đầu, do vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi xin chân thành nhận các ý kiến đóng góp của các độc giả.

Các tác giả tham gia viết giáo trình gồm:

1. GS.TS. Vũ Triệu Mân - chủ biên và viết các bệnh virus thực vật và bệnh cây công nghiệp.

2. PGS.TS. Ngô Bích Hảo tham gia viết các bệnh virus thực vật và một số bệnh nấm.

3. PGS.TS. Lê Lương Tề tham gia viết bệnh nấm và vi khuẩn.

4. PGS. TS. Nguyễn Kim Vân tham gia viết bệnh nấm.

5. TS. Đỗ Tấn Dũng tham gia viết bệnh vi khuan và một số bệnh nấm.

6. TS. Ngô Thị Xuyên tham gia viết bệnh tuyến trùng và một số bệnh nấm.

7. TS. Nguyễn Ngọc Châu tham gia hiệu đính phần tuyến trùng.

Quý bạn đọc có thể xem EBOOK GIÁO TRÌNH BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG (CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT) của cùng nhóm tác giả TẠI ĐÂY.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH BỆNH CÂY CHUYÊN KHOA (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật), GS.TS. VŨ TRIỆU MÂN (CHỦ BIÊN) ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I - HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình bệnh cây chuyên khoa, bệnh cây, bệnh cây chuyên khoa, các bệnh virus thực vật và bệnh cây công nghiệp, các bệnh virus thực vật và một số bệnh nấm, bệnh nấm và vi khuẩn, bệnh nấm, bệnh vi khuan và một số bệnh nấm, bệnh tuyến trùng và một số bệnh nấm, bệnh do tuyến trùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter