Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] 10000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CẤP 3

Cuốn ebook "10000 Bài tập trắc nghiệm Hoá học cấp 3" tuyển chọn và tổng hợp các câu hỏi hay, trọng tâm của Hoá học lớp 10, 11, 12 của cấp 3 trung học phổ thông.

Các câu hỏi được phân ra từng chương ứng với từng cấp học lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Phần một : Hoá học lớp 10

Chương 1. Nguyên tố

Chương 2. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 3. Liên kết hoá học

Chương 4. Phản ứng hoá học

Chương 5. Nhóm halogen

Chương 6. Nhóm oxi

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

Phần hai : Hoá học lớp 11

Chương 1. Sự điện li 

Chương 2. Nhóm nitơ 

Chương 3. Nhóm cacbon 

Chương 4. Đại cương về hoá hữu cơ 

Chương 5. Hiđrocacbon no 

Chương 6. Hiđrocacbon không no

Chương 7. Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên 

Chương 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol 

Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Phần ba : Hoá học lớp 12

Chương 1. Este - Lipit

Chương 2. Cacbohiđrat

Chương 3. Amin - Amino axit - Protein

Chương 4. Polime và vật liệu polime

Chương 5. Đại c-ơng về kim loại

Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm tho, nhôm

Chương 7. Crom - Sắt - Đồng

Cuối ebook có phần đáp án để học sinh có thể tra cứu và đánh giá năng lực, khả năng làm bài tập của mình.

Kính mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] 10000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CẤP 3

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, 10000 Bài tập trắc nghiệm Hoá học cấp 3, trắc nghiệm hoá học lớp 10, trắc nghiệm hoá học lớp 11, trắc nghiệm hoá học lớp 12, trắc nghiệm hoá học có đáp án, trắc nghiệm hoá học theo chuyên đề

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter