Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] CANH TÁC NGÔ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC, NHIỀU TÁC GIẢ, DỰ ÁN CẢI THIỆN CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN Ở VÙNG CAO TÂY BẮC VIỆT NAM

Miền núi phía Bắc có tới trên 80% đất canh tác là đất dốc. Nhìn chung, đây là những loại đất khó khai thác sử dụng, và dễ bị rửa trôi, thoái hóa, bạc màu. Đặc biệt, ở nhiều nơi do thiếu đất canh tác, nông dân vẫn phải trồng ngô trên đất có độ dốc trên 22o Độ dốc cao cùng với việc áp dụng kỹ thuật canh tác truyền thống, đốt nương, cày, xới, càng làm đất dễ bị xói mòn, rửa trôi. Mặt khác, việc bón nhiều phân hóa học và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh còn làm ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

Dự án “Cải thiện các hệ thống sản xuất nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam” (AGB/2008/002), do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ, được thực hiện tại hai tỉnh Sơn La và Lai Châu. Mục tiêu chính của dự án là tìm ra các giải pháp phù hợp cho canh tác ngô trên đất dốc nhằm tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường, sinh thái vùng miền núi phía Bắc Việt Nam. Dự án sử dụng phương pháp nghiên cứu có sự tham gia; nông dân và cán bộ khuyến nông địa phương trực tiếp tham gia cùng các cán bộ nghiên cứu thực hiện các thử nghiệm và các hoạt động mở rộng ứng dụng các kết quả nghiên cứu của dự án.

Kế thừa các kết quả của những dự án trước, sau nhiều năm thử nghiệm, dự án đã khuyến cáo một số biện pháp hạn chế xói mòn đất và tăng tính bền vững của các hệ thống canh tác lấy ngô làm cây trồng chính cho đất dốc miền núi phía Bắc.

Tài liệu này gồm các kỹ thuật canh tác ngô bền vững trên đất dốc được dự án tổng hợp và khuyến cáo cùng với các thông tin cơ bản liên quan tới sản xuất ngô trên đất dốc trong khu vực. Tài liệu được biên soạn cho cán bộ khuyến nông cơ sở sử dụng hướng dẫn nông dân thực hành các kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể tại mỗi địa phương và với khả năng đầu tư của nông hộ.

Chúng tôi trân trọng cám ơn ACIAR đã tài trợ cho việc biên soạn và xuất bản tài liệu này; Cám ơn các cán bộ Trung tâm Khuyến nông hai tỉnh Sơn La và Lai Châu, cán bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) đã cung cấp thông tin quí giá góp phần hoàn thành bộ tài liệu. Trân trọng cám ơn bà Elske van de Fliert, đại học Queensland, Úc và ông Lê Quốc Doanh, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - giám đốc dự án AGB/2008/002 - đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tài liệu này.

[EBOOK] CANH TÁC NGÔ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC, NHIỀU TÁC GIẢ, DỰ ÁN CẢI THIỆN CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN Ở VÙNG CAO TÂY BẮC VIỆT NAM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, canh tác ngô bền vững, kỹ thuật canh tác ngô bền vững, kỹ thuật sản xuất ngô bền vững, nông nghiệp bền vững, canh tác ngô bền vững trên đất dốc, kỹ thuật canh tác ngô trên đất dốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter