Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LÀ GÌ?, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHUÔN KHỔ CHO SẢN XUẤT VÀ MARKETING NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM, HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (VNFU) VÀ TỔ CHỨC ADDA ĐAN MẠCH

Nông nghiệp hữu cơ là gì?

Canh tác nông nghiệp hữu cơ không sử dụng:

♦ Phân bón được sản xuất từ hóa chất hoặc phân người

♦ Chất diệt cỏ và thuốc trừ sâu nguy hiểm còn dư lại trong đất trồng trong một thời gian dài và những tích lũy trong cơ thể động vật.
 
Để giữ, xây dựng cấu trúc và độ phì nhiêu của đất trồng tốt, canh tác nông nghiệp hữu cơ sử dụng:

♦ Luân canh cây trồng.
 
♦ Cây họ đậu.
 
♦ Phân xanh.

♦ Phân động vật và phế thải cây trồng được ủ và tái chế.

♦ Canh tác đất đúng cách, đúng thời điểm, sự mất cân bằng của đất trồng được giữ ở mức tối thiểu.

♦ Tủ gốc để bảo vệ bề mặt của đất trồng. 

[EBOOK] NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LÀ GÌ?, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHUÔN KHỔ CHO SẢN XUẤT VÀ MARKETING NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM, HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (VNFU) VÀ TỔ CHỨC ADDA ĐAN MẠCH

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tiên tiến, thế nào là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ là gì, nông nghiệp sinh thái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter