Tìm kiếm Ebook:

⇩⇩⇩ HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK TRÊN BLOG ⇩⇩⇩

[BUỒN LÀM CHI EM ƠI] TÀI KHOẢN MEDIAFIRE CỦA BLOG ĐÃ BỊ KHÓA

Đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã gắn bó với Blog suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mà Blog của mình mỗi ngày một đông vui hơn, cá...

[EBOOK] QUẢN LÝ TỔNG HỢP CÂY LÚA, TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN UNJP/VIE/039/SPA "LỒNG GHÉP DINH DƯỠNG VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC CHO TRẺ EM VÀ CÁC NHÓM CÓ NGUY CƠ TẠI VIỆT NAM"I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ TỔNG HỢP CÂY LÚA

Quản lý tổng hợp cây lúa bao gồm: (1) lựa chọn sử dụng giống lúa thích hợp; (2) quản lý dinh dưỡng, chăm sóc cây lúa và (3) quản lý dịch hại, nhằm tạo điểu kiện thuận lợi nhất cho cây lúa sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao nhất có thể.

1. Sử dụng giống lúa thích hợp

Lựa chọn các giống lúa phù hợp với điều kiện khí hậu, ruộng đất, tưới tiêu và khả năng đầu tư của nông hộ.

- Điều kiện khí hậu là những yếu tố tự nhiên mà con người không thể thay đổi, bao gồm nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, gió, bão....Những điều kiện này thường tưong đối ổn định cho từng vùng, do đó cần lựa chọn giống lúa phù hợp với khí hậu của mỗi vùng.

- Tùy vào chất đất của mỗi ruộng, khả năng chủ động tưới tiêu mà lựa chọn các giống lúa phù hợp cho mỗi vụ, mỗi trà lúa.

- Các giống lúa có yêu cầu đầu tư khác nhau về nước tưới, phân bón và chăm sóc, vậy nên cần lựa chọn giống phù hợp với khả năng đầu tư của nông hộ.

Cần lưu ý rằng, nếu chỉ trồng một giống lúa trên một diện tích lớn sẽ có nguy cơ mất mùa đồng loạt khi có thiên tai hoặc dịch bệnh. Ngược lại, nếu trồng quá nhiều giống trong một vùng sẽ khó khăn cho quản lý dịch hại và chăm sóc lúa. Vì thế, cần thiết phải trồng đa dạng một số giống lúa cùng có khả năng thích nghi trong một vùng. Các giống lúa có cùng thời gian sinh trưởng phải được gieo cấy gần nhau, để chúng trổ cùng thời gian tránh sâu, bệnh, chim, chuột phá hoại, và thuận lợi trong việc đáp ứng yêu cầu về nước tưới.

2. Chăm sóc, quản lý dinh dưỡng

Các hoạt động chăm sóc và quản lý dinh dưỡng đối với cây lúa là nhằm đạt 3 vấn đề sau:

- Điều khiển cho cây lúa trỗ vào thời kỳ thích hợp nhất của vụ lúa và trà lúa.

- Điều khiển cho ruộng lúa có số bông hữu hiệu tối ưu.

- Điều khiển cho bông lúa có số dảnh hữu hiệu cao, bông lúa to đều nhau, hạt mẩy nhiều.

Yêu cầu cụ thể về chăm sóc và quản lý dinh dưỡng đối với lúa:

1. Tạo cây mạ tốt:

Xử lý hạt giống, ngâm ủ và làm mạ đúng kỹ thuật để có cây mạ tốt. “Tốt mạ tốt lúa”. Mạ tốt quyết định trên 50% năng suất của giống.

2. Bố trí thời vụ thích hợp:

Tùy vào giống lúa, trà lúa và vụ lúa mà lựa chọn thời gian gieo cấy cho phù hợp.

3. Cấy đúng kỹ thuật:

Cấy đúng kỹ thuật bao gồm đúng mật độ, đúng độ sâu, đúng khoảng cách và số dảnh mạ trên 1 khóm. Nhìn chung, các giống lúa đẻ khoẻ cấy mật độ thấp (cấy thưa), giống đẻ yếu cấy dầy, mạ già cấy dầy hon mạ non, giống dài ngày cấy thưa hơn giống ngắn ngày. 

[EBOOK] QUẢN LÝ TỔNG HỢP CÂY LÚA, TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN UNJP/VIE/039/SPA "LỒNG GHÉP DINH DƯỠNG VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC CHO TRẺ EM VÀ CÁC NHÓM CÓ NGUY CƠ TẠI VIỆT NAM"

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, quản lý tổng hợp cây lúa, lựa chọn sử dụng giống lúa thích hợp, quản lý dinh dưỡng, chăm sóc cây lúa, quản lý dịch hại, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây láu, IPM trên cây lúa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Tổng số lượt truy cập vào Blog