Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ, THS. ĐINH THÁI HÀ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG


Ngày nay, thống kê được coi là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn, trong phạm vi một lĩnh vực hay toàn bộ nền kinh tế, trong phạm vi một xã hay quốc gia. Đồng thời, các con số thống kê cũng là những cơ sở quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chính sách đó. Trên giác độ quản lý vi mô, thống kê không những có vai trò đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, mà còn phải xây dựng, cung cấp các phương pháp phân tích đánh giá về mặt lượng các hoạt động kinh tế - xã hội của các tổ chức, đơn vị.

Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng trung học Dân số - Y tế, một mã ngành mới có ở Việt Nam. Đồng thời phù hợp với điều kiện hiện nay và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Chúng tôi đã tiến hành biên soạn cuốn sách này làm tài liệu học tập cho các lớp đào tạo trung học Dân số - Y tế.

Giáo trình được biên soạn theo Chương trình môn học Nguyên lý thống kê đã được phê duyệt. Cuốn sách gồm 6 bài:

Bài 1: Nhập môn thống kê

Bài 2: Thu thập dữ liệu thống kê

Bài 3: Mô tả dữ liệu bằng đặc trưng đo lường

Bài 4: Tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê

Bài 5: Phương pháp phân tích dãy số thời gian

Bài 6: Phương pháp hồi quy và tương quan

Xin chân thành cám ơn các cán bộ, chuyên gia của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã có những ý kiến quý báu giúp chúng tôi hoàn thiện giáo trình này.

Đây là giáo trình biên soạn lần đầu tiên dành riêng cho đối tượng trung học Dân số - Y tế, vì vậy không tránh khỏi những thiếu s ót, tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, nhà quản lý và đông đảo bạn đọc.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ, THS. ĐINH THÁI HÀ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, Nguyên lý thống kê, giáo trình nguyên lý thống kê, Nhập môn thống kê, Thu thập dữ liệu thống kê, Mô tả dữ liệu bằng đặc trưng đo lường, Tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê, Phương pháp phân tích dãy số thời gian, Phương pháp hồi quy và tương quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter