Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] KỸ THUẬT CANH TÁC SẦU RIÊNG, GS.TS. TRẦN VĂN HÂU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Nội dung của bài giảng bao gồm:

1. Tình hình sản xuất sầu riêng

2. Giống sầu riêng

3. Đặc tính sinh học sự ra hoa và đậu trái cây sầu riêng

4. Thiết kế vườn trồng sầu riêng

5. Tạo tán cây sầu riêng

6. Bệnh hại sầu riêng

7. Sâu hại sầu riêng

8. Kỹ thuật xử lý ra hoa sầu riêng

Mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] KỸ THUẬT CANH TÁC SẦU RIÊNG, GS.TS. TRẦN VĂN HÂU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kỹ thuật canh tác sầu riêng, kỹ thuật trồng sầu riêng, Tình hình sản xuất sầu riêng, Giống sầu riêng, Đặc tính sinh học sự ra hoa và đậu trái cây sầu riêng, kỹ thuật Thiết kế vườn trồng sầu riêng,kỹ thuật Tạo tán cây sầu riêng, Bệnh hại sầu riêng, Sâu hại sầu riêng, Kỹ thuật xử lý ra hoa sầu riêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter