Tìm kiếm Ebook:

⇩⇩⇩ HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK TRÊN BLOG ⇩⇩⇩

[BUỒN LÀM CHI EM ƠI] TÀI KHOẢN MEDIAFIRE CỦA BLOG ĐÃ BỊ KHÓA

Đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã gắn bó với Blog suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mà Blog của mình mỗi ngày một đông vui hơn, cá...

[EBOOK] TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG NUÔI CẤY MÔ, NHIỀU TÁC GIẢ, BỘ MÔN HOA VÀ CÂY CẢNH, VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM

Chương trình chuyển giao công nghệ do Bộ môn Hoa Cây cảnh, Viện Cây ăn quả miền Nam và Trường Đại học Trà Vinh thực hiện theo Hợp đồng số 347/HĐ-TRIG-ĐHTV về việc chuyển giao kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô cho 03 cán bộ của trường với các nội dung như sau:

- 03 cán bộ của Trường Đại học Trà Vinh được chuyển giao kỹ thuật nuôi cấy mô hoa đồng tiền (lý thuyết và thực hành).

- Phần thực hành được thực hiện tại phòng thí nghiệm nuôi cấy mô của Bộ môn Hoa Cây cảnh, Viện Cây ăn quả miền Nam bao gồm các giai đoạn nhập mẫu, nhân nhanh, ra rễ.

- Phần thực hành ra ngôi và ươm cây được thực hiện tại nhà kính và vườn ươm Bộ môn Hoa Cây cảnh, Viện Cây ăn quả miền Nam

Cán bộ tham gia chuyển giao công nghệ:

1. ThS. Nguyễn Văn Sơn

2. KS. Lê Nguyễn Lan Thanh

3. KS. Nguyễn Thị Hương Lan

Tổng hợp và biên soạn tài liệu:

1. ThS. Nguyễn Văn Sơn

2. KS. Lê Nguyễn Lan Thanh


[EBOOK] TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG NUÔI CẤY MÔ, NHIỀU TÁC GIẢ, BỘ MÔN HOA VÀ CÂY CẢNH, VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, chuyển giao kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền, kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền, nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô, phương pháp nhân giống hoa đồng tiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Tổng số lượt truy cập vào Blog