Tìm kiếm tài liệu trên Google

Nhập từ khoá để tìm kiếm ebook trên Blog:

[EBOOK] VĂN BẢN TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LÂM SINH (TẬP I): GIỐNG VÀ MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG CHỦ YẾU, VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, NXB NÔNG NGHIỆP

Nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động sản xuất trong sự nghiệp phát triển tài nguyên rừng ở nước ta, Bộ Lâm nghiệp trước đây và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay, ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước trước đây và nay là Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản thuộc nội dung kỹ thuật lâm sinh dưới hình thức quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật. Đó là những chuẩn mực có cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý cũng như áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh trong sản xuất lâm nghiệp. Song, do số văn bản khá nhiều, thời điểm ban hành trải ra trong nhiều năm và mỗi văn bản thường lại chỉ đề cập tới một nội dung kỹ thuật nên việc tra cứu, sử dụng khá khó khăn.


Để khắc phục trở ngại đó, đặc biệt là để phục vụ cấp thiết cho việc quản lý, chỉ đạo Dự án lớn của quốc gia trồng mới 5 triệu hecta rừng, được phép của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Chất lượng sản phẩm đã tập hợp, rà soát và sắp xếp lại các văn bản đã ban hành có liên quan đến các vấn đề lâm sinh và phối hợp với Nhà xuất bản Nông nghiệp in thành cuốn sách mang tiêu đề: "VĂN BẢN TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LÂM SINH". Nội dung chính của sách gồm các Tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) và Tiêu chuẩn Ngành; ngoài ra còn có một số Tiêu chuẩn địa phương do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành với một số nội dung cần thiết mà các địa phương khác có thể tham khảo và vận dụng được.


Để tiện cho việc tra cứu, cuốn sách sẽ được in thành 3 tập theo bố cục như sau:


Tập I: Giống và một số loài cây trồng rừng chủ yếu.


Tập II: Quản lý lâm sinh và xây dựng rừng.


Tập III: Quản lý lâm sinh và trồng rừng


Vụ Khoa học - Công nghệ và Chất lượng sản phẩm chân thành cám ơn Cục Phát triển Lâm nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật lâm sinh đã giúp đỡ chúng tôi sưu tập và sắp xếp các văn bản thành hệ thống. 


Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Nông nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách được xuất bản và phát hành kịp thời.


Vụ Khoa học - Công nghệ và Chất lượng sản phẩm xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc trong và ngoài ngành, đồng thời mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện cho lần xuất bản sau.


Quý bạn đọc có thể xem tiếp các tập của bộ sách này tại đây: Tập IITập III


[EBOOK] VĂN BẢN TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LÂM SINH (TẬP I): GIỐNG VÀ MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG CHỦ YẾU, VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, NXB NÔNG NGHIỆP


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh, Giống và một số loài cây trồng rừng chủ yếu, kỹ thuật lâm sinh, lâm sinh học, khuyến lâm, trồng rừng, giống lâm nghiệp, Quản lý lâm sinh và xây dựng rừng, Quản lý lâm sinh và trồng rừng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter