Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY NGÔ, TRẦN VĂN DƯ - ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN - TRẦN THỊ THANH BÌNH, BỘ NN&PTNT

Quản lý dịch hại trên cây ngô là mô đun quan trọng trong kỹ thuật sản xuất ngô góp phần tạo nên năng suất và chất lượng sản phẩm. Mô đun này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản sau:

- Nhận biết được các loại sâu, bệnh gây hại chủ yếu trên cây ngô.

- Nhận biết được tên từng loại sâu hại một cách cụ thể, rõ ràng;

- Đề ra những biện pháp quản lý các sâu hại một cách hiệu quả về kinh tế và an toàn đối với môi trường.

Nội dung của mo dun được thiết kế với thời lượng 90 tiết bao gồm 4 bài:

Bài 1: Hóa chất sử dụng trong quản lý dịch hại

Bài 2: Sâu hại

Bài 3: Bệnh hại

Bài 4: Các loại dịch hại khác

Mô đun là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “Trồng ngô”. Các thông tin trong mô đun có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức giảng dạy các bài một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế trong quá trình dạy học.

Trong quá trình biên soạn nội dung mô đun chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, Ban chủ nhiệm và các tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp để mô đun được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY NGÔ, TRẦN VĂN DƯ - ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN - TRẦN THỊ THANH BÌNH, BỘ NN&PTNT


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, quản lý dịch hại trên cây ngô, IPM trên cây ngô, quản lý dịch hại trên cây bắp, Hóa chất sử dụng trong quản lý dịch hại trên cây ngô, Sâu hại cây ngô, Bệnh hại cây ngô, Các loại dịch hại khác hại cây ngô, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại ngô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter