Tìm kiếm Ebook:

⇩⇩⇩ HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK TRÊN BLOG ⇩⇩⇩

[BUỒN LÀM CHI EM ƠI] TÀI KHOẢN MEDIAFIRE CỦA BLOG ĐÃ BỊ KHÓA

Đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã gắn bó với Blog suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mà Blog của mình mỗi ngày một đông vui hơn, cá...

[EBOOK] THỰC VẬT CHÍ VIỆT NAM (FLORA OF VIETNAM): HỌ NA - ANNONACEAE Juss., GS. TSKH. NGUYỄN TIẾN BÂN (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Thực vật chíĐộng vật chí là những tài liệu cơ bản về khu hệ thực vật, động vật, nguồn lợi sinh vật của mỗi nước, được coi như tài liệu chính thống để sử dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, khai thác và bảo vệ nguồn lợi sinh vật, tính đa dạng sinh học của nước đó. Đây cũng là kết quả của quá trình hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu về khu hệ thực vật, động vật được tổng hợp, thẩm định và công bố.


Ở nước ta, công tác điều tra Cơ bản về khu hệ thực vật, động vật trên đất liền và ở biển đã được tiến hành từ lâu, đặc biệt được đẩy mạnh từ năm 1954 tới nay; khối lượng tư liệu thu được là rất lớn. Một số kết quả điều tra khảo sát đã được công bố ở trong nước và nước ngoài từ thời kỳ trước Cách mạng tháng 8-1945 tới nay. Tuy nhiên, các tài liệu công bố đó còn mang tính chất riêng lẻ của từng tác giả về từng nhóm thực vật, động vật với sự hiểu biết và cách suy nghĩ riêng của từng người về nội dung cũng như hình thức, chưa có được ý kiến thẩm định chính thức của giới khoa học về nội dung cũng như sự thống nhất về quy phạm soạn thảo nhằm đảm bảo tính chất chính thống quốc gia của tài liệu Thực vật chí, Động vật chí nước ta.


Để thực hiện yêu cầu trên đây, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia đã xây dựng Đề án soạn thảo Thực vật chí, Động vật chí Việt Nam, thành lập các Hội đồng biên tập và qua hội thảo đề xuất quy phạm soạn thảo thống nhất và tổ chức thực hiện từ năm 1996. Đề án được đông đảo cán bộ khoa học các ngành trong nước hưởng ứng và tích cực tham gia. Kết quả soạn thảo của Đề án sẽ được lần lượt công bố theo từng tập Thực vật chí, Động vật chí Việt Nam, do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản.


Việc hoàn thành và xuất bản các tập Thực vật chí, Động vật chí Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ nước ta trong giai đoạn mới, là một thành tựu thể hiện một bước phát triển của ngành sinh học cũng như khoa học công nghệ nước ta.


[EBOOK] THỰC VẬT CHÍ VIỆT NAM (FLORA OF VIETNAM): HỌ NA - ANNONACEAE Juss., GS. TSKH. NGUYỄN TIẾN BÂN (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.


Từ khóa: ebook, giáo trình, thực vật chí Việt Nam, FLORA OF VIETNAM, phân loại thực vật Việt Nam, phân loại thực vật HỌ NA,  ANNONACEAE Juss., phân loại học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Tổng số lượt truy cập vào Blog