Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] CƠ SỞ CÔNG NGHỆ SINH HỌC (TẬP 3): CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO, NGUYỄN QUANG THẠCH (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nuôi cấy mô , tế bào thực vật là phạm trù khái niệm chung cho tất cả các loại nuôi cấy nguyên liệu hoàn toàn sạch các loại vi sinh vật, trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo trong điều kiện vô trùng, nuôi cấy mô, tế bào trong điều kiện vô trùng. Nuôi cấy mô, tế bào thực vật bao gồm: Nuôi cấy cây non và cây trưởng thành. Nuôi cấy cơ quan: rễ, thân, lá, hoa quả, bao phấn, noãn chưa thụ tinh. Nuôi cấy phôi: phôi non và phôi trưởng thành....

[EBOOK] CƠ SỞ CÔNG NGHỆ SINH HỌC (TẬP 3): CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO, NGUYỄN QUANG THẠCH (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, Nuôi cấy mô , tế bào thực vật, công nghệ sinh học tế bào, Nuôi cấy mô tế bào thực vật, công nghệ invitro, nhân giống thực vật bằng nuôi cấy mô, Nuôi cấy cây non, nuôi cấy cây trưởng thành, Nuôi cấy cơ quan thực vật, Nuôi cấy phôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter