Tìm kiếm Ebook:

⇩⇩⇩ HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK TRÊN BLOG ⇩⇩⇩

[BUỒN LÀM CHI EM ƠI] TÀI KHOẢN MEDIAFIRE CỦA BLOG ĐÃ BỊ KHÓA

Đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã gắn bó với Blog suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mà Blog của mình mỗi ngày một đông vui hơn, cá...

[EBOOK] ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỚI ĐÓI NGHÈO, JUDY L. BAKER, VŨ HOÀNG LINH (DỊCH), NXB VĂN HÓA THÔNG TIN

Đánh giá tác động là một phương pháp đo lường kết quả của một chương trình hay dự án trên cơ sở tách biệt với các nhân tố có thể khác.


Đánh giá tác động nhằm vào việc xác định dự án có tạo ra được những tác động mong muốn, và tác động đó có phải do việc thực hiện dự án mang lại hay không? Các nhận thức thu được từ các nghiên cứu đánh giá dự án sẽ cung cấp đầu vào quan trọng cho việc thiết kế đúng đắn các dự án trong tương lai.


Cuốn "Đánh giá tác động cửa các dự án phát triển tới đói nghèo - Sổ tay dành cho cán bộ thực hành" này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà quản lý dự án và các nhà phân tích chính sách các công cụ cần thiết cho việc đánh giá tác động của dự án.


Nội dung cuốn sách, ngoài Lời nói đầu, gồm có 4 chương và 6 phụ lục.


Chương 1: Trình bày một cách tổng quát về các khái niệm và phương pháp đánh giá tác động.


Chương 2: Nêu các bước quan trọng trong thiết kế thực hiện đánh giá tác động.


Chương 3: Minh họa các kỹ thuật phân tích đa dạng thông qua một nghiên cứu tình huống.


Chương 4: Thảo luận các bài học kinh nghiệm từ những đánh giá thành công của một số dự án về đói nghèo.


Trong phần Phụ lục, đề cập tới các nghiên cứu tình huống, và nêu những ví dụ tiêu biểu về các thành phần quan trọng cần thiết cho việc hoạch định bất kỳ một đánh giá tác động nào.


Những ví dụ minh họa trong cuốn sách tập trung vào việc đánh giá tác động của các dự án hướng tới người nghèo.


Chúng tôi dịch và xuất bản cuốn sách trên với mong muốn cung cấp cho bạn đọc một tài liệu tham khảo bổ ích trong lĩnh vực này.


Trong quá trình biên dịch, mặc dù người dịch, những người biên tập đã có nhiều cố gắng, nhưng do có nhiều thuật ngữ kỹ thuật mới, chưa có những khái niệm tương đương ở nước ta nên khó tránh khỏi những chỗ khó diễn tả, thiếu sót...


Nhà xuất bản xin giới thiệu cuốn sách và mong nhận đựơc những ý kiến đóng góp của bạn đọc.


[EBOOK] ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỚI ĐÓI NGHÈO, JUDY L. BAKER, VŨ HOÀNG LINH (DỊCH), NXB VĂN HÓA THÔNG TIN


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, Đánh giá tác động cửa các dự án phát triển tới đói nghèo, khái niệm và phương pháp đánh giá tác động, thiết kế thực hiện đánh giá tác động, kỹ thuật phân tích đa dạng thông qua một nghiên cứu tình huống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Tổng số lượt truy cập vào Blog