Tìm kiếm Ebook:

⇩⇩⇩ HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK TRÊN BLOG ⇩⇩⇩

[BUỒN LÀM CHI EM ƠI] TÀI KHOẢN MEDIAFIRE CỦA BLOG ĐÃ BỊ KHÓA

Đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã gắn bó với Blog suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mà Blog của mình mỗi ngày một đông vui hơn, cá...

[EBOOK] PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC, GS. TS. NGUYỄN THỊ LANG, NXB NÔNG NGHIỆP

Công nghệ sinh học giúp cải tiến cây trồng và vật nuôi thông qua các phương pháp phân tích genome, xác định vị trí các gen trên bản đồ di truyền, xác định vị trí của marker liên kết với gen. Thông qua các bước trên chúng ta phải nắm vững các nguyên lý cơ bản của định luật Mendel trong di truyền, tính toán hệ số di truyền, để từ đó chọn quần thể xây dựng bản đồ di truyền. Một khối lượng DNA rất ít cần phải khuyếch đại với khối lượng DNA đủ cho sản phẩm hoạt động thông qua kỹ thuật cơ bản PCR (polymerase chain reaction). Trước hết, người ta phải thiết kế các primer, thông qua các bài toán về sự liên kết gen và chuỗi ký tự của marker. Gen mục tiêu sẽ được nhân bản và tính bằng kỹ thuật "cloning". Ngân hàng gen DNA sẽ cung cấp thứ tự chuỗi mã di truyền (sequence) hoặc gen. DNA mục tiêu được gắn trong vectơ tạo nền thư viện DNA. Vectơ như là chiếc xe chở các DNA mục tiêu đưa vào tế bào chủ. Bước tiếp theo người ta phải ly trích được gen và đưa gen vào sinh vật lạ thông qua kỹ thuật chuyển gen. Công nghệ tái tổ hợp DNA là bước cơ bản trong nghiên cứu. Công nghệ tế bào là cầu nối tiếp cho công nghệ gen. Sự hợp nhất của gen lạ vào genome cây trồng là một tiến trình rất phức tạp. Việc xét nghiệm sự thể hiện của gen không chỉ dừng lại kỹ thuật PCR mà còn yêu cầu lai DNA-DNA, hoặc RNA -DNA, thông qua kỹ thuật Southern Blot, Norther Blot và Western Blot. Công nghệ gen hay công nghệ tái tổ hợp DNA trở thành nội dung nghiên cứu có tính chất then chốt trong sinh học phân tử.

Quyển sách này giới thiệu một số phương pháp cơ bản của công nghệ sinh học trong phòng thí nghiệm, áp dụng trong các lĩnh vực sinh học, di truyền, chăn nuôi, chọn giống, và y học, tiến hành thí nghiệm có cơ sở theo các bước tuần tự, để rút ngắn thời gian trong nghiên cứu và có kết quả mong muốn. Quyển sách này có thể hữu ích đối với cán bộ nghiên cứu và giảng dạy về các ngành di truyền, chọn giống, công nghệ sinh học và các ngành có liên quan.


[EBOOK] PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC, GS. TS. NGUYỄN THỊ LANG, NXB NÔNG NGHIỆP


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, phương pháp cơ bản của công nghệ sinh học, phương pháp nghiên cứu công nghệ sinh học, công nghệ sinh học phân tử, công nghệ sinh học tế bào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Tổng số lượt truy cập vào Blog