Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG KHOÁNG CÂY TRỒNG, PGS. TS. NGUYỄN BẢO VỆ VÀ THS. NGUYỄN HUY TÀI, NXB NÔNG NGHIỆPDinh dưỡng khoáng rất cần thiết cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, nó là một phạm trù quan trọng tất yếu cho khoa học cơ bản và ứng dụng. Sự tiến bộ to lớn được xây dựng trong nhiều thập kỷ qua, cho phép chúng ta hiểu biết nhiều cơ chế hấp thu dinh dưỡng và chức năng dưỡng chất khoáng trong quá trình biến dưỡng của cây; song song đó, nhiều ứng dụng tiến bộ trong nông nghiệp bằng việc cung cấp dinh dưỡng khoáng thông qua phân bón đã làm tăng năng suất cây trồng. Dựa trên các tài liệu, sách tham khảo, và kiến thức thực tế, quyển sách này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp kiến thức, các nguyên tắc cơ bản và chuyên sâu về dinh dưỡng khoáng cây trồng bao gồm sự cung cấp, quá trình hấp thu, vận chuyến và biến dưỡng, và vai trò chức năng của dưỡng chất khoáng trong cây, đặc biệt là cây trồng trong nông nghiệp.


Dinh dưỡng khoáng cây trồng” là môn học có liên quan tới nhiều ngành khác như khoa học đất, sinh lý cây trồng và sinh hóa. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ đề cập tới các quá trình dinh dưỡng, sinh lý và sinh hóa, và mối quan hệ xảy ra bên trong cây.


Quyển sách “Dinh dưỡng khoáng cây trồng” được biên soạn dành cho sinh viên, các nghiên cứu viên và bạn đọc ở các viện, trường, cơ quan ... trong lãnh vực nông nghiệp, đặc biệt cho ngành trồng trọt.


Chúng tôi chân thành cám ơn các nhà nghiên cứu khoa học, soạn giả đã cung cấp những tài liệu, hình ảnh,... cho chúng tôi tham khảo. Cám ơn các bạn đồng nghiệp đã hỗ trợ kỹ thuật để chúng tôi hoàn thành quyển sách này.


(Nhóm tác giả)


[EBOOK] GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG KHOÁNG CÂY TRỒNG, PGS. TS. NGUYỄN BẢO VỆ VÀ THS. NGUYỄN HUY TÀI, NXB NÔNG NGHIỆP


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khoá: ebook, giáo trình, dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng khoáng cây trồng, thổ nhưỡng, khoa học đất, sinh lý cây trồng và sinh hóa, ctu, đhct, đại học cần thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter