Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] GIÁO TRÌNH TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, THS. PHAN TẤN TRIỀU, KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGCHƯƠNG I: SỰ HÌNH THÀNH ĐẤT

1. Phong hoá và sự hình thành đất

1.1. Khái niệm về đất

Đất được hình thành và tiến hoá chậm hàng thế kỷ do sự phân huỷ xác thực vật dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường . Một số đất được hình thành do sự bồi lắng phù sa song, biển hay gió. Đất có bản chất chất khác cơ bản với đá là có độ phì nhiêu và tạo sản pẩm cây trồng.

Đất được xem như sản phẩm hoạt động của khí hậu (Cl) trên đá mẹ (p) uược làm thay đổi dưới ảnh hưởng của thực vật và các cơ thể sống khác (o), địa hình (r) và phụ thuộc vào thời gian (t). Jenny đã biểu diễn mối quan hệ sau:

Đất = f(p, Cl, t, r, o), bao gồm 5 biến số và người ta gọi là 5 yếu tố hình thành đất.

Người ta khẳng định đất thực tế là hệ thống hở cuối cùng mà trong đó các quá trình hoạt động:

* Hoạt động thêm vào đất:

- Nước, mưa, tuyết, sương

- O2, CO2 từ khí quyển

- N, Cl, S từ khí quyển theo mưa

- Vật chất trầm tích

- Năng lượng từ mặt trời.

* Mất khỏi đất:

 - Bay hơi nước

- Bay hơi N do quá trình phản ứng nitrat hoá

- C và CO2 do oxy hoá chất hữu cơ

- Mất vật chất do xói mòn

- Bức xạ năng lượng.

- Chuyển dịch vị trí trong đất:

- Chất hữu cơ, sét, sét quioxit

- Tuần ho àn sinh học các nguyên tố dinh dưỡng

- Di chuyển muối tan

- Di chuyển do động vật đất.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, THS. PHAN TẤN TRIỀU, KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình tài nguyên đất và môi trường, thổ nhưỡng, sa cấu đất trồng, cấu tạo đất trồng, tài nguyên đất, phong hoá và sự hình thành đất, sự hình thành đất, 5 yếu tố hình thành đất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter