Tìm kiếm Ebook:

⇩⇩⇩ HƯỚNG DẪN TẢI EBOOK TRÊN BLOG ⇩⇩⇩

[BUỒN LÀM CHI EM ƠI] TÀI KHOẢN MEDIAFIRE CỦA BLOG ĐÃ BỊ KHÓA

Đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã gắn bó với Blog suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mà Blog của mình mỗi ngày một đông vui hơn, cá...

[EBOOK] SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI VÀ NHÂN DÒNG BẤT DỤC, NGUYỄN CÔNG TẠN, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM


Phần một

SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI

Sản xuất lúa dựa vào các tổ hợp lai nhằm sử dụng ưu thế lai đời 1 để đạt năng suất cao, từ thế hệ thứ 2 sẽ có phân ly. Do đó hạt lúa lai không làm được giống, phải hàng năm sản xuất hạt giống.

Trong sản xuất hạt giống lúa lai, dùng dòng bất dục làm mẹ, dùng dòng hồi phục làm bố, được trồng xen các hàng theo tỷ lệ quy định, để dòng bất dục nhận được phấn hoa của dòng hồi phục, thụ tinh kết hạt tạo ra hạt lúa lai. Năng suất và chất lượng của hạt lúa lai ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và phát triển sản xuất lúa lai.

Từ năm 1973 dựa vào kết quả của việc áp dụng hệ thống "3 dòng" bằng loại hình thui đực của lúa indica, trong quá trình tổ chức sản xuất hạt lúa lai, Trung Quốc đã nghiên cứu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm rất phong phú, năng suất của hạt giống lai đã được nâng cao nhiều. Vào năm 1973, khi bắt đầu sản xuất hạt lúa lai, năng suất chỉ đạt 90 kg/ha, đến 1982, diện tích sản xuất hạt lúa lai đã lên tới 150.000 ha, năng suất đạt 8,93 tạ/ha, đến năm 1983, diện tích sản xuất hạt lúa lai 120.000 ha, năng suất đã vượt 15 tạ/ha. Hồ Nam là một trong những tỉnh đạt năng suất hạt giống cao nhất cả nước, năm 1981 trên 7,5 tạ/ha, năm 1983 trên 15 tạ/ha, đến năm 1985 diện tích sản xuất hạt giống toàn tỉnh 16.400 ha, năng suất đạt 20,7 tạ/ha (btèu 9-1). Có 3 địa khu, thị trấn và 32 huyện năng suất trên 22,5 tạ/ha, có 3 huyện năng suất trên 30 tạ/ha, có thửa năng suất cao đã đạt 54,2 tạ/ha.


[EBOOK] SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI VÀ NHÂN DÒNG BẤT DỤC, NGUYỄN CÔNG TẠN, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, sản xuất hại giống lúa lai, kỹ thuật sản xuất giống lúa lai, kỹ thuật nhân dòng bất dục giống lúa lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Tổng số lượt truy cập vào Blog