Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ, PGS. TS. NGÔ THỊ THUẬN (CHỦ BIÊN) ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thống kê là một trong các nghiệp vụ không thể thiếu được trong công tác quản lý nhà nước và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Nó còn được sử dụng như một công cụ bắt buộc trong nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động thực tiễn. Do vậy, nguyên lý thống kê kinh tế là môn học không thể thiếu được trong hầu hết các ngành đào tạo.

Trước đây, công tác thống kê ở nước ta chủ yếu được áp dụng trong khu vực kinh tế nhà nước nhằm thu thập các thông tin phục vụ cho việc quản lý kinh tế, xã hội của các ngành, các cấp. Cùng với chính sách mở cửa và cải cách quản lý kinh tế, công tác thống kê ngày càng được chú trọng trong các doanh nghiệp ở tất cả các ngành. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao, phù hợp với xu thế ”hội nhập và phát triển ”, Bộ môn Kinh tế lượng, Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn biên soạn giáo trình "Nguyên lý thống kê kinh tế”.

Giáo trình được biên soạn theo chương trình môn học đã được Hội đồng khoa học giáo dục Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn thông qua với phương châm chú trọng thực hành, gắn kết với thực tế, có ứng dụng và khai thác các phần mềm tin học thông dụng.

Giáo trình bao gồm các chương:
 
Chương I : Giới thiệu môn học
 
Chương II : Thu thập thông tin thống kê
 
Chương III : Tổng hợp và trình bày các dữ liệu thống kê
 
Chương IV : Thống kê mức độ của hiện tượng
 
Chương V : Điều tra chọn mẫu
 
Chương VI : Kiểm định thống kê
 
Chương VII : Thống kê biến động của hiện tượng
 
Chương VIII : Phân tích tương quan và hồi quy

Từng chương có các bài tập và một số bài có gợi ý cách giải.

Tham gia biên soạn cuốn giáo trình "Nguyên lý thống kê kinh tế” gồm:

- PGS.TS. Ngô Thị Thuận (chủ biên) và viết các chương I, II, III, IV, VI, VII.

- TS. Phạm Vân Hùng viết chương VIII
 
- TS. Nguyễn Hữu Ngoan cùng viết chương V.

Chúng tôi hy vọng cuốn giáo trình "Nguyên lý thống kê kinh tế” sẽ phục vụ được đông đảo bạn đọc, các nhà nghiên cứu, các nhà doanh nghiệp và sinh viên các ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh của các trường đại học có các ngành đào tạo này.

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song do khả năng có hạn và cùng với những điểm mới bổ sung, nên nội dung giáo trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót và những hạn chế nhất định.

Chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. 

[EBOOK] GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ, PGS. TS. NGÔ THỊ THUẬN (CHỦ BIÊN) ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, Nguyên lý thống kê kinh tế, giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế, kinh tế lượng, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, thống kê kinh tế, PTNT, KTNN&PTNT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter