Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] GIÁO TRÌNH ĐO ĐẠC THUỶ VĂN

CHƯƠNG I
 
KHẢO SÁT, CHỌN TUYẾN ĐO ĐẠC CÁC YẾU TỐ THUỶ VĂN 
§1-1 PHÂN CẤP, PHÂN LOẠI TRẠM THUỶ VĂN

Do yêu cầu phục vụ mà các trạm thuỷ văn có quy mô khác nhau, yếu tố đo đạc và thời gian hoạt động khác nhau... Các trạm thuỷ văn đuợc phân loại và phân cấp như sau :

I. Phân loại trạm thuỷ văn

Căn cứ vào đối tuợng phục vụ, trạm thuỷ văn có thể chia làm 3 loại :

1. Trạm thuỷ văn cơ bản : Là loại trạm nhằm mục đích thu thập số liêu phục vụ cho công tác điều tra cơ bản về nguồn nuớc. Trạm đặt ở vị trí phải có tính đại biểu tốt về quy luật thay đổi của một hay nhiều yếu tố thuỷ văn trong một khu vực nhất định. Thời gian hoạt động tuơng đối dài và do một cơ quan quản lý thống nhất: Tổng cục khí tuợng thuỷ văn.

2. Trạm thuỷ văn dùng riêng : Là loại trạm nhằm thu nhập số liêu phục vụ cho thiết kế, thi công, quản lý một công trình nào đó hoặc phục vụ cho nghiên cứu một đề tài mà tài liêu ở trạm thuỷ văn cơ bản chưa đáp ứng đuợc những yêu cầu riêng. Hiện nay số trạm dùng riêng này ngày một tăng lên do yêu cầu phục vụ của các ngành. Chế độ đo, yếu tố đo và thời gian hoạt động của các trạm thuỷ văn dùng riêng được quy định bởi cơ quan trực tiếp quản lý.

3. Trạm thuỷ văn thực nghiệm : Là loại trạm chuyên nghiên cứu phương pháp đo đạc, áp dụng các thiết bị đo đạc mới và kiểm nghiệm phương pháp tính toán thuỷ văn v.v. Hiện tại loại trạm này đang tạm ngừng hoạt động .

II. Phân cấp trạm thuỷ văn

Dựa vào các yếu tố và chế độ đo đạc, nguời ta có thể chia các trạm thuỷ văn ra làm ba cấp:

1. Trạm thuỷ văn cấp I : Là trạm đuợc quy định đo nhiều yếu tố thuỷ văn cơ bản như mực nước, lưu lượng, bùn cát... Chế độ đo đạc được quy định cụ thể tuỳ thuộc vào sự thay đổi của các yếu tố thuỷ văn theo thời gian tại từng trạm.

2. Trạm thuỷ văn cấp II : Chủ yếu là đo mực nước còn các yếu tố khác như lưu lượng, bùn cát ... chỉ đo một số thời đoạn nhất định trong năm.

3. Trạm thuỷ văn cấp III : Yếu tố đo đạc chủ yếu là đo mực nuớc. Ngoài các yếu tố trên các trạm còn đo đạc các yếu tố khác như nhiệt độ nuớc, nhiệt độ không khí, mưa ..v..v.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH ĐO ĐẠC THUỶ VĂN

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình đo đạc thuỷ văn, đo đạc thuỷ văn, thuỷ nông, thuỷ văn, đo đạc thuỷ văn đại cương, tài nguyên môi trường, khảo sát thuỷ văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter