Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] CÁCH THỨC CẢI TẠO VƯỜN VÀ AO THẢ CÁ Ở GIA ĐÌNH, KS. HÀ THỊ HIẾN, NXB VĂN HÓA DÂN TỘC

PHẦN I

CẢI TẠO VƯỜN RAU VÀ VƯỜN QUẢ

I. NHỮNG YÊU CẦU TRONG CẢI TẠO VUÒN RAU, VƯỜN QUẢ

1. Phương hướng cải tạo vườn

Mỗi gia đình, để có được một mảnh vườn với đầy đủ các loại rau, quả cho năng suất cao, phẩm chất tốt, đáp ứng cho nhu cầu hàng ngày của gia đình và có dư thừa để bán tăng thu nhập. Người làm vườn cần phải biết cách lập và cải tạo vườn. Dưới đây là những phương hướng cụ thể trong quá trình cải tạo:

+ Cần xác định được những loại cây trồng chính trong vùng. Dựa trên điều kiện tự nhiên như đất đai, địa hình, khí hậu... để bố trí cây trồng trong vườn sao cho thích hựp.

+ Chọn giống thích hợp, giống tốt, sạch bệnh để trồng.

+ Kiểm tra độ màu mỡ, phì nhiêu của đất vườn.

+ Tiến hành tỉa bỏ những cây có tán lớn, ra quả ít, giá trị kinh tế thấp.

+ Thực hiện biện pháp luân canh, xen canh đa dạng cây trồng để tiết kiệm diện tích và tận dụng tối đa đất trồng.

+ Mục đích sử dụng sản phẩm từ cây trồng khi thu hoạch...

[EBOOK] CÁCH THỨC CẢI TẠO VƯỜN VÀ AO THẢ CÁ Ở GIA ĐÌNH, KS. HÀ THỊ HIẾN, NXB VĂN HÓA DÂN TỘC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, cải tạo vườn tạp, kỹ thuật cải tạo vườn tạp, cải tạo ao thả cá ở gia đình, kỹ thuật cải tạo vườn tạp và ao thả cá ở gia đình, kinh tế hộ gia đình, phát triển nông thôn, cải tạo vườn tạp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter